Strategiskt HR-stöd med livsviktigt syfte.

hjärt-lungfonden hr-stöd

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Idag dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Miljoner människor drabbas, lider och dör av sjukdom i hjärta, kärl och lungor. Unga, gamla. Alla kan drabbas. Men ingen ska behöva dö i förtid.

Det är den drömmen Hjärt-Lungfonden kämpar för varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har Hjärt-Lungfonden bidragit till forskning som bland annat förlängt livslängden med 12 extra år för den som drabbas av hjärtinfarkt och stöttat banbrytande genombrott som pacemakern.

 

Om uppdraget

Hjärt-lungfondens verksamhet hade ökat under många år och med den även organisationen. Det innebar att organisationen befann sig i ett skede där operationella HR-processer behövde formaliseras samtidigt som ett mer strategiskt arbete kring organisations-, kompetens- och ledarutveckling behövde göras för att kunna anpassa verksamheten till omvärldens förväntningar och behov.

Mot den bakgrunden har Sweden HR-group bistått Hjärt-lungfonden med kvalificerad HR-kompetens genom en HR-interimslösning som inneburit dedikerad konsulthjälp på plats ett par dagar i veckan och stöd på distans den övriga tiden.

 

”För SHRG känns det mycket roligt och hedrande att få bistå en organisation, som verkar för ett livsviktigt syfte, med verksamhetsnära HR-arbete.”

Sanna Schönwell, HR-konsult

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.