Rebranding: Så lyckas du förnya ditt varumärke

Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en nödvändighet för företag som vill förnya sig, anpassa sig till nya trender eller marknader, eller helt enkelt för att förbättra sin image. På en konkurrenskraftig marknad där en stor del av försäljningen sker digitalt, är det allt viktigare att ditt varumärke har rätt uttryck för att lyckas attrahera rätt målgrupper. Men det är också en process som kräver noggrann planering och träffsäkert genomförande.

Det första steget i en rebrandingprocess är att definiera syftet med rebrandingen och målen man vill uppnå.

Det kan handla om att uppdatera en logotyp eller visuell identitet, bredda produktutbudet, rikta sig mot nya kundgrupper eller förstärka varumärkets position på marknaden. Det är viktigt att ha en klar strategi och tydligt syfte för att undvika förvirring eller missförstånd bland kunder och medarbetare, säger Elin Eriksson, Design Director på Hello Studio.

När syftet och målen är klara är det dags att börja arbeta med den nya varumärkesidentiteten:

Det kan innebära att skapa en ny logotyp, utforma en ny grafisk profil eller uppdatera webbplatsen och annat marknadsföringsmaterial. Det är viktigt att den nya identiteten är unik och tydligt positionerar sig från konkurrenterna, samtidigt som den behåller bolagets kärna.

Nästa steg är att kommunicera den nya identiteten till kunder och andra intressenter. Det kan innebära att skicka ut pressmeddelanden och organisera en lanseringskampanj. Det är viktigt att kommunicera den nya identiteten på ett positivt och engagerande sätt, och betona fördelarna och förbättringarna som den nya identiteten innebär för både kunder och organisation.

En viktig del av en rebrandingprocess är också att involvera medarbetarna och säkerställa att de förstår och stödjer den nya identiteten. Det kan handla om att organisera workshops och utbildningar för att informera medarbetare om förändringarna och betydelsen av den nya identiteten.

– Medarbetare är en viktig del av varumärket och deras stöd och engagemang är avgörande för att rebrandingen ska lyckas, säger Elin.

Något hon även trycker på är vikten av att utvärdera effekterna av rebrandingen och se till att den nya identiteten verkligen har uppnått de önskade resultaten. Det kan innebära att utvärdera försäljningssiffror, kundfeedback och varumärkeskännedom. Om rebrandingen inte har gett de önskade resultaten är det viktigt att analysera varför och göra nödvändiga justeringar.

– Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en utmaning, men genomfört på ett bra sätt är det en fantastisk möjlighet att förbättra företagets image och öka intäkterna, avslutar Elin.

GET IN TOUCH

Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en nödvändighet för företag som vill förnya sig, anpassa sig till nya trender eller marknader, eller helt enkelt för att förbättra sin image. På en konkurrenskraftig marknad där en stor del av försäljningen sker digitalt, är det allt viktigare att ditt varumärke har rätt uttryck för att lyckas attrahera rätt målgrupper. Men det är också en process som kräver noggrann planering och träffsäkert genomförande.

Det första steget i en rebrandingprocess är att definiera syftet med rebrandingen och målen man vill uppnå.

Det kan handla om att uppdatera en logotyp eller visuell identitet, bredda produktutbudet, rikta sig mot nya kundgrupper eller förstärka varumärkets position på marknaden. Det är viktigt att ha en klar strategi och tydligt syfte för att undvika förvirring eller missförstånd bland kunder och medarbetare, säger Elin Eriksson, Design Director på Hello Studio.

När syftet och målen är klara är det dags att börja arbeta med den nya varumärkesidentiteten:

Det kan innebära att skapa en ny logotyp, utforma en ny grafisk profil eller uppdatera webbplatsen och annat marknadsföringsmaterial. Det är viktigt att den nya identiteten är unik och tydligt positionerar sig från konkurrenterna, samtidigt som den behåller bolagets kärna.

Nästa steg är att kommunicera den nya identiteten till kunder och andra intressenter. Det kan innebära att skicka ut pressmeddelanden och organisera en lanseringskampanj. Det är viktigt att kommunicera den nya identiteten på ett positivt och engagerande sätt, och betona fördelarna och förbättringarna som den nya identiteten innebär för både kunder och organisation.

En viktig del av en rebrandingprocess är också att involvera medarbetarna och säkerställa att de förstår och stödjer den nya identiteten. Det kan handla om att organisera workshops och utbildningar för att informera medarbetare om förändringarna och betydelsen av den nya identiteten.

– Medarbetare är en viktig del av varumärket och deras stöd och engagemang är avgörande för att rebrandingen ska lyckas, säger Elin.

Något hon även trycker på är vikten av att utvärdera effekterna av rebrandingen och se till att den nya identiteten verkligen har uppnått de önskade resultaten. Det kan innebära att utvärdera försäljningssiffror, kundfeedback och varumärkeskännedom. Om rebrandingen inte har gett de önskade resultaten är det viktigt att analysera varför och göra nödvändiga justeringar.

– Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en utmaning, men genomfört på ett bra sätt är det en fantastisk möjlighet att förbättra företagets image och öka intäkterna, avslutar Elin.

GET IN TOUCH