Kristina Berlin: Att integrera AI och innovation i rollen som kommunikationschef

Kristina Berlin: Att integrera AI och innovation i rollen som kommunikationschef

Den snabba implementeringen av artificiell intelligens (AI) har öppnat dörrar till innovativa möjligheter inom en rad olika sektorer och professionella roller. En kritisk aspekt av denna utveckling ligger inom kommunikationsområdet, och hur företag och organisationer navigerar i detta nya landskap är av stor vikt. Kristina Berlin, VD på Hello Studio, delar insikter om hur kommunikationschefer kan integrera AI i sina roller för att främja innovation och öka effektiviteten.

I en värld där teknologin utvecklas snabbt behöver kommunikationschefer omfamna AI för att förbättra sin effektivitet, optimera processer och hålla sig steget före.

 – En av de främsta fördelarna med AI är dess förmåga att hantera repetitiva och tidskrävande uppgifter och därmed frigöra tid till strategiskt tänkande, kreativa insatser och relationsbyggande aktiviteter som kräver den mänskliga touchen, säger Kristina Berlin.

Hon menar att kommunikationsbranschen kan dra stor nytta av AI-verktyg för att automatisera aktiviteter som dataanalys och schemaläggning av sociala medieinlägg, men även få olika snabba infallsvinklar vid idégenerering, något man bör överväga att tillämpa i sina rutiner.

Kristina Berlin betonar dock vikten av att vara medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av AI.

– Till exempel kan AI-modeller som används för fotogenerering omedvetet förstärka fördomar, då de återspeglar kulturella stereotyper som redan finns i de dataset de har tränats på. Om historiska dataset är snedvridna och underrepresenterar vissa grupper, som kvinnor, kan AI-produktioner också brista i frågor om representation, förklarar Kristina Berlin och tillägger:

– Här behöver man som kommunikationschef säkerställa att man använder AI på ett etiskt sätt inom organisationen. Det innebär bland annat att aktivt övervaka de genererade bilderna och utvärdera dem för att se om det finns ojämlik representation.

AI-fältet är dynamiskt, med nya teknologier som dyker upp regelbundet. Kristina Berlin framhäver att det är ovärderligt att främja en kultur av kontinuerligt lärande och anpassning för att säkerställa att organisationen kan utnyttja nya verktyg och teknologier som är till sin fördel, och därmed hålla sig i framkant.

GET IN TOUCH

Den snabba implementeringen av artificiell intelligens (AI) har öppnat dörrar till innovativa möjligheter inom en rad olika sektorer och professionella roller. En kritisk aspekt av denna utveckling ligger inom kommunikationsområdet, och hur företag och organisationer navigerar i detta nya landskap är av stor vikt. Kristina Berlin, VD på Hello Studio, delar insikter om hur kommunikationschefer kan integrera AI i sina roller för att främja innovation och öka effektiviteten.

I en värld där teknologin utvecklas snabbt behöver kommunikationschefer omfamna AI för att förbättra sin effektivitet, optimera processer och hålla sig steget före.

 – En av de främsta fördelarna med AI är dess förmåga att hantera repetitiva och tidskrävande uppgifter och därmed frigöra tid till strategiskt tänkande, kreativa insatser och relationsbyggande aktiviteter som kräver den mänskliga touchen, säger Kristina Berlin.

Hon menar att kommunikationsbranschen kan dra stor nytta av AI-verktyg för att automatisera aktiviteter som dataanalys och schemaläggning av sociala medieinlägg, men även få olika snabba infallsvinklar vid idégenerering, något man bör överväga att tillämpa i sina rutiner.

Kristina Berlin betonar dock vikten av att vara medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av AI.

– Till exempel kan AI-modeller som används för fotogenerering omedvetet förstärka fördomar, då de återspeglar kulturella stereotyper som redan finns i de dataset de har tränats på. Om historiska dataset är snedvridna och underrepresenterar vissa grupper, som kvinnor, kan AI-produktioner också brista i frågor om representation, förklarar Kristina Berlin och tillägger:

– Här behöver man som kommunikationschef säkerställa att man använder AI på ett etiskt sätt inom organisationen. Det innebär bland annat att aktivt övervaka de genererade bilderna och utvärdera dem för att se om det finns ojämlik representation.

AI-fältet är dynamiskt, med nya teknologier som dyker upp regelbundet. Kristina Berlin betonar att det är ovärderligt att främja en kultur av kontinuerligt lärande och anpassning för att säkerställa att organisationen kan utnyttja nya verktyg och teknologier som är till sin fördel, och därmed hålla sig i framkant.

GET IN TOUCH