NCS Colour Trends 2025+

NCS Colour Trends 2025+

NCS har precis släppt Färgtrenderna för 2025+, och det är rika kontraster på väg! NCS Color Trends är en årlig rapport som presenterar färgtrender baserade på samhällsutveckling, kulturella influenser och aktuella trender. De kommande trendriktningarna kallar de Gaia, On & Off, Inner och Ethereal. Här kan du läsa mer om storyn bakom respektive trendriktning och deras färgpalett.

Gaia

En hyllning till naturen och vattnet med fokus på blå och gröna toner. Påverkan av klimatförändringar som leder till en torrare, varmare värld driver oss mot färger som påminner oss om vår viktigaste resurs: vatten. En längtan till dessa färgers lugnande effekt och naturliga närvaro i våra dagliga liv.

Se färgpaletten här

 

On & Off

Vi lever i en värld av yttersta kontraster och söker en fristad i alla extremer. Ljusa och mörka nyanser kombineras av två kromatiska färger som symboliserar enhet. En strävan mot samhörighet och hopp genom att överbrygga motsatser.

Se färgpaletten här

 

Inner

Dagens splittrade, skeptiska och hårda miljö får oss att vända blicken inåt, lita på våra instinkter och sinnen. Detta resulterar i färgval som framkallar känslor av komfort, värme och glädje. Vi omfamnar mellantoner – varma, jordnära och mänskliga nyanser som visar subtil, men uthållig, styrka.

Se färgpaletten här

 

Ethereal

Ljusa, flytande färger återspeglar ett flytande sinnestillstånd och suddar ut gränsen mellan den digitala och fysiska världen. Vi blandar sömlöst ljus och luftig estetik med teknologi för att skapa fängslande upplevelser i multiversum.

Se färgpaletten här

GET IN TOUCH

NCS har precis släppt Färgtrenderna för 2025+, och det är rika kontraster på väg! NCS Color Trends är en årlig rapport som presenterar färgtrender baserade på samhällsutveckling, kulturella influenser och aktuella trender. De kommande trendriktningarna kallar de Gaia, On & Off, Inner och Ethereal. Här kan du läsa mer om storyn bakom respektive trendriktning och deras färgpalett.

Gaia

En hyllning till naturen och vattnet med fokus på blå och gröna toner. Påverkan av klimatförändringar som leder till en torrare, varmare värld driver oss mot färger som påminner oss om vår viktigaste resurs: vatten. En längtan till dessa färgers lugnande effekt och naturliga närvaro i våra dagliga liv.

Se färgpaletten här

On & Off

Vi lever i en värld av yttersta kontraster och söker en fristad i alla extremer. Ljusa och mörka nyanser kombineras av två kromatiska färger som symboliserar enhet. En strävan mot samhörighet och hopp genom att överbrygga motsatser.

Se färgpaletten här

Inner

Dagens splittrade, skeptiska och hårda miljö får oss att vända blicken inåt, lita på våra instinkter och sinnen. Detta resulterar i färgval som framkallar känslor av komfort, värme och glädje. Vi omfamnar mellantoner – varma, jordnära och mänskliga nyanser som visar subtil, men uthållig, styrka.

Se färgpaletten här

Ethereal

Ljusa, flytande färger återspeglar ett flytande sinnestillstånd och suddar ut gränsen mellan den digitala och fysiska världen. Vi blandar sömlöst ljus och luftig estetik med teknologi för att skapa fängslande upplevelser i multiversum.

Se färgpaletten här

GET IN TOUCH

Hello lanserar ny tjänst: Rumslig Formgivning och Inredningsdesign

Hello lanserar ny tjänst: Rumslig Formgivning och Inredningsdesign

I en alltmer digitaliserad tid har en längtan efter mer inspirerande, uttrycksfulla och tilltalande kontor ökat. Som ett resultat av detta lanserar vi på Hello Studio nu ytterligare en tjänst för att bredda vår nisch inom design. Genom Rumslig Formgivning och Inredningsdesign tar vi vår kunds värderingar och grafiska profil ett steg längre - och realiserar detta i den fysiska miljön.

I tjänsten Rumslig Formgivning och Inredningsdesign ingår uppdrag som inredningskoncept, inredningsdesign och dekor, design av mässmontrar, utställningskoncept samt set design och styling vid produktfotograferingar.

– Den här tjänsten är något vi velat lansera under en längre tid, då vi har både inredare, stylister, möbelformgivare och utställningsproducenter i vårt team på Hello Studio. Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan från våra kunder om att realisera den grafiska identiteten även i den fysiska miljön för att förhöja den mänskliga upplevelsen. Därför väljer vi nu att gå ut brett med den här tjänsten, vilket känns jättekul! säger Kristina Berlin, VD på Hello Studio.

Därtill kvarstår Hello Studios befintliga tjänster inom grafisk design, branding, webb, rörlig media, print, illustrationer och copywriting.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill bolla en idé!

GET IN TOUCH

I en alltmer digitaliserad tid har en längtan efter mer inspirerande, uttrycksfulla och tilltalande kontor ökat. Som ett resultat av detta lanserar vi på Hello Studio nu ytterligare en tjänst för att bredda vår nisch inom design. Genom Rumslig Formgivning och Inredningsdesign tar vi vår kunds värderingar och grafiska profil ett steg längre - och realiserar detta i den fysiska miljön.

I tjänsten Rumslig Formgivning och Inredningsdesign ingår uppdrag som inredningskoncept, inredningsdesign och dekor, design av mässmontrar, utställningskoncept samt set design och styling vid produktfotograferingar.

– Den här tjänsten är något vi velat lansera under en längre tid, då vi har både inredare, stylister, möbelformgivare och utställningsproducenter i vårt team på Hello Studio. Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan från våra kunder om att realisera den grafiska identiteten även i den fysiska miljön för att förhöja den mänskliga upplevelsen. Därför väljer vi nu att gå ut brett med den här tjänsten, vilket känns jättekul! säger Kristina Berlin, VD på Hello Studio.

Därtill kvarstår Hello Studios befintliga tjänster inom grafisk design, branding, webb, rörlig media, print, illustrationer och copywriting.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill bolla en idé!

GET IN TOUCH

Kristina Berlin: Att integrera AI och innovation i rollen som kommunikationschef

Kristina Berlin: Att integrera AI och innovation i rollen som kommunikationschef

Den snabba implementeringen av artificiell intelligens (AI) har öppnat dörrar till innovativa möjligheter inom en rad olika sektorer och professionella roller. En kritisk aspekt av denna utveckling ligger inom kommunikationsområdet, och hur företag och organisationer navigerar i detta nya landskap är av stor vikt. Kristina Berlin, VD på Hello Studio, delar insikter om hur kommunikationschefer kan integrera AI i sina roller för att främja innovation och öka effektiviteten.

I en värld där teknologin utvecklas snabbt behöver kommunikationschefer omfamna AI för att förbättra sin effektivitet, optimera processer och hålla sig steget före.

 – En av de främsta fördelarna med AI är dess förmåga att hantera repetitiva och tidskrävande uppgifter och därmed frigöra tid till strategiskt tänkande, kreativa insatser och relationsbyggande aktiviteter som kräver den mänskliga touchen, säger Kristina Berlin.

Hon menar att kommunikationsbranschen kan dra stor nytta av AI-verktyg för att automatisera aktiviteter som dataanalys och schemaläggning av sociala medieinlägg, men även få olika snabba infallsvinklar vid idégenerering, något man bör överväga att tillämpa i sina rutiner.

Kristina Berlin betonar dock vikten av att vara medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av AI.

– Till exempel kan AI-modeller som används för fotogenerering omedvetet förstärka fördomar, då de återspeglar kulturella stereotyper som redan finns i de dataset de har tränats på. Om historiska dataset är snedvridna och underrepresenterar vissa grupper, som kvinnor, kan AI-produktioner också brista i frågor om representation, förklarar Kristina Berlin och tillägger:

– Här behöver man som kommunikationschef säkerställa att man använder AI på ett etiskt sätt inom organisationen. Det innebär bland annat att aktivt övervaka de genererade bilderna och utvärdera dem för att se om det finns ojämlik representation.

AI-fältet är dynamiskt, med nya teknologier som dyker upp regelbundet. Kristina Berlin framhäver att det är ovärderligt att främja en kultur av kontinuerligt lärande och anpassning för att säkerställa att organisationen kan utnyttja nya verktyg och teknologier som är till sin fördel, och därmed hålla sig i framkant.

GET IN TOUCH

Den snabba implementeringen av artificiell intelligens (AI) har öppnat dörrar till innovativa möjligheter inom en rad olika sektorer och professionella roller. En kritisk aspekt av denna utveckling ligger inom kommunikationsområdet, och hur företag och organisationer navigerar i detta nya landskap är av stor vikt. Kristina Berlin, VD på Hello Studio, delar insikter om hur kommunikationschefer kan integrera AI i sina roller för att främja innovation och öka effektiviteten.

I en värld där teknologin utvecklas snabbt behöver kommunikationschefer omfamna AI för att förbättra sin effektivitet, optimera processer och hålla sig steget före.

 – En av de främsta fördelarna med AI är dess förmåga att hantera repetitiva och tidskrävande uppgifter och därmed frigöra tid till strategiskt tänkande, kreativa insatser och relationsbyggande aktiviteter som kräver den mänskliga touchen, säger Kristina Berlin.

Hon menar att kommunikationsbranschen kan dra stor nytta av AI-verktyg för att automatisera aktiviteter som dataanalys och schemaläggning av sociala medieinlägg, men även få olika snabba infallsvinklar vid idégenerering, något man bör överväga att tillämpa i sina rutiner.

Kristina Berlin betonar dock vikten av att vara medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av AI.

– Till exempel kan AI-modeller som används för fotogenerering omedvetet förstärka fördomar, då de återspeglar kulturella stereotyper som redan finns i de dataset de har tränats på. Om historiska dataset är snedvridna och underrepresenterar vissa grupper, som kvinnor, kan AI-produktioner också brista i frågor om representation, förklarar Kristina Berlin och tillägger:

– Här behöver man som kommunikationschef säkerställa att man använder AI på ett etiskt sätt inom organisationen. Det innebär bland annat att aktivt övervaka de genererade bilderna och utvärdera dem för att se om det finns ojämlik representation.

AI-fältet är dynamiskt, med nya teknologier som dyker upp regelbundet. Kristina Berlin betonar att det är ovärderligt att främja en kultur av kontinuerligt lärande och anpassning för att säkerställa att organisationen kan utnyttja nya verktyg och teknologier som är till sin fördel, och därmed hålla sig i framkant.

GET IN TOUCH

Färgpsykologi i skapandet av en stark visuell identitet

Färgpsykologi i skapandet av en stark visuell identitet

Inom branding och grafisk design är valet av färger avgörande för att skapa ett starkt varumärke. Färgerna kommunicerar mer än bara estetik - de kan även förstärka känslor, värderingar och personlighet. På Hello Studio vet vi att färgprofilering är ett kraftfullt verktyg för att lyckas skapa minnesvärda visuella identiteter.

Färgernas psykologi

Innan vi dyker djupare in i färgprofilering så vill vi utforska grunderna i färgpsykologi. Varje färg påverkar undermedvetet människors känslor och beteenden på olika sätt. Några exempel:

Rött: Förknippas ofta med passion, kärlek och energi. Det kan också signalera fara eller uppmärksamhet.

Blått: Representerar lugn, tillförlitlighet och professionalism. Det används ofta för att skapa förtroende.

Grönt: Förknippas med natur, hälsa och tillväxt. Det är en färg som ofta används av hållbara företag.

Gult: Representerar glädje, optimism och uppmärksamhet. Det kan få människor att känna sig glada och positiva.

Svart: Förknippas med elegans och makt. Det kan användas för att skapa en känsla av lyx och exklusivitet.

Att förstå grundläggande färgassociationer är viktigt när man skapar en profilering som verkligen ska tala till målgruppen.

 

Färgprofilering i praktiken

När vi på Hello Studio arbetar med färgprofilering börjar vi alltid med att förstå vår kunds målsättningar och vision, värderingar och målgrupp. För att skapa en effektiv profilering måste färgerna överensstämma med dessa aspekter. Här är några viktiga frågor att ha i åtanke:

Varumärkesidentitet: Vilka känslor eller budskap vill varumärket förmedla? Om det handlar om att vara modern och innovativ kan vi överväga användning av starka, ovanliga färgkombinationer. Om det handlar om tradition och tillförlitlighet kan vi tänka på mer klassiska och stabila färger.

Målgrupp: Vem är din målgrupp? Vilka färger och visuella element talar mest till dem? Om det är en ung, trendmedveten publik kan vi använda ljusa och livliga färger. Om det är en äldre, mer konservativ publik kan vi använda mer dämpade färger.

Konkurrens: Vad gör dina konkurrenter? Att sticka ut kan vara avgörande, och ibland innebär det att man väljer färger som skiljer sig från normen inom branschen.

 

Färgens makt att skapa minnen

En av de mest spännande aspekterna av färgprofilering är färgernas förmåga att skapa minnesvärda intryck. Människor tenderar att komma ihåg varumärken och produkter som använder färger på ett kreativt, tydligt och iögonfallande sätt.

För att illustrera detta kan vi tänka på några av världens mest ikoniska varumärken:

Coca-Colas röda färg är omedelbart igenkännbar och associeras starkt med njutning, passion och energi.

På samma sätt är Apples minimalistiska användning av vitt och silver i deras produkter och marknadsföring ett utmärkande kännetecken för varumärket. Något som skapar en känsla av renhet och pålitlighet.

McDonald’s har använt sig av gult som sin huvudfärg sedan starten, något som symboliserar glädje, snabbhet och vänlighet.

Tiffany & Co. har gjort ”Tiffany Blue” (Pantone 1837) till sin signaturfärg. Den subtila himmelsblå nyansen symboliserar elegans och exklusivitet.

Google är ett intressant exempel på ett varumärke som använder flera färger för att kommunicera sin mångfald och lekfullhet. De använde sig ursprungligen av de primära färgerna (röd, blå, gul) i sin logotyp för att representera sökfunktionerna, men över tid har de utvidgat färgpaletten för att inkludera andra färger som grön och lila, något som visar på ett brett utbud av tjänster och innovationskraft.

 

Vill du veta mer om hur färger kan stärka ditt varumärkes budskap?

GET IN TOUCH

Inom branding och grafisk design är valet av färger avgörande för att skapa ett starkt varumärke. Färgerna kommunicerar mer än bara estetik - de kan även förstärka känslor, värderingar och personlighet. På Hello Studio vet vi att färgprofilering är ett kraftfullt verktyg för att lyckas skapa minnesvärda visuella identiteter.

Färgernas psykologi

Innan vi dyker djupare in i färgprofilering så vill vi utforska grunderna i färgpsykologi. Varje färg påverkar undermedvetet människors känslor och beteenden på olika sätt. Några exempel:

Rött: Förknippas ofta med passion, kärlek och energi. Det kan också signalera fara eller uppmärksamhet.

Blått: Representerar lugn, tillförlitlighet och professionalism. Det används ofta för att skapa förtroende.

Grönt: Förknippas med natur, hälsa och tillväxt. Det är en färg som ofta används av hållbara företag.

Gult: Representerar glädje, optimism och uppmärksamhet. Det kan få människor att känna sig glada och positiva.

Svart: Förknippas med elegans och makt. Det kan användas för att skapa en känsla av lyx och exklusivitet.

Att förstå grundläggande färgassociationer är viktigt när man skapar en profilering som verkligen ska tala till målgruppen.

 

Färgprofilering i Praktiken

När vi på Hello Studio arbetar med färgprofilering börjar vi alltid med att förstå vår kunds målsättningar och vision, värderingar och målgrupp. För att skapa en effektiv profilering måste färgerna överensstämma med dessa aspekter. Här är några viktiga frågor att ha i åtanke:

Varumärkesidentitet: Vilka känslor eller budskap vill varumärket förmedla? Om det handlar om att vara modern och innovativ kan vi överväga användning av starka, ovanliga färgkombinationer. Om det handlar om tradition och tillförlitlighet kan vi tänka på mer klassiska och stabila färger.

Målgrupp: Vem är din målgrupp? Vilka färger och visuella element talar mest till dem? Om det är en ung, trendmedveten publik kan vi använda ljusa och livliga färger. Om det är en äldre, mer konservativ publik kan vi använda mer dämpade färger.

Konkurrens: Vad gör dina konkurrenter? Att sticka ut kan vara avgörande, och ibland innebär det att man väljer färger som skiljer sig från normen inom branschen.

 

Färgens makt att skapa minnen

En av de mest spännande aspekterna av färgprofilering är färgernas förmåga att skapa minnesvärda intryck. Människor tenderar att komma ihåg varumärken och produkter som använder färger på ett kreativt, tydligt och iögonfallande sätt.

För att illustrera detta kan vi tänka på några av världens mest ikoniska varumärken:

Coca-Colas röda färg är omedelbart igenkännbar och associeras starkt med njutning, passion och energi.

På samma sätt är Apples minimalistiska användning av vitt och silver i deras produkter och marknadsföring ett utmärkande kännetecken för varumärket. Något som skapar en känsla av renhet och pålitlighet.

McDonald’s har använt sig av gult som sin huvudfärg sedan starten, något som symboliserar glädje, snabbhet och vänlighet.

Tiffany & Co. har gjort ”Tiffany Blue” (Pantone 1837) till sin signaturfärg. Den subtila himmelsblå nyansen symboliserar elegans och exklusivitet.

Google är ett intressant exempel på ett varumärke som använder flera färger för att kommunicera sin mångfald och lekfullhet. De använde sig ursprungligen av de primära färgerna (röd, blå, gul) i sin logotyp för att representera sökfunktionerna, men över tid har de utvidgat färgpaletten för att inkludera andra färger som grön och lila, något som visar på ett brett utbud av tjänster och innovationskraft.

 

Vill du veta mer om hur färger kan stärka ditt varumärkes budskap?

GET IN TOUCH

Rebranding: Så lyckas du förnya ditt varumärke

Rebranding: Så lyckas du förnya ditt varumärke

Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en nödvändighet för företag som vill förnya sig, anpassa sig till nya trender eller marknader, eller helt enkelt för att förbättra sin image. På en konkurrenskraftig marknad där en stor del av försäljningen sker digitalt, är det allt viktigare att ditt varumärke har rätt uttryck för att lyckas attrahera rätt målgrupper. Men det är också en process som kräver noggrann planering och träffsäkert genomförande.

Det första steget i en rebrandingprocess är att definiera syftet med rebrandingen och målen man vill uppnå.

Det kan handla om att uppdatera en logotyp eller visuell identitet, bredda produktutbudet, rikta sig mot nya kundgrupper eller förstärka varumärkets position på marknaden. Det är viktigt att ha en klar strategi och tydligt syfte för att undvika förvirring eller missförstånd bland kunder och medarbetare, säger Elin Eriksson, Design Director på Hello Studio.

När syftet och målen är klara är det dags att börja arbeta med den nya varumärkesidentiteten:

Det kan innebära att skapa en ny logotyp, utforma en ny grafisk profil eller uppdatera webbplatsen och annat marknadsföringsmaterial. Det är viktigt att den nya identiteten är unik och tydligt positionerar sig från konkurrenterna, samtidigt som den behåller bolagets kärna.

Nästa steg är att kommunicera den nya identiteten till kunder och andra intressenter. Det kan innebära att skicka ut pressmeddelanden och organisera en lanseringskampanj. Det är viktigt att kommunicera den nya identiteten på ett positivt och engagerande sätt, och betona fördelarna och förbättringarna som den nya identiteten innebär för både kunder och organisation.

En viktig del av en rebrandingprocess är också att involvera medarbetarna och säkerställa att de förstår och stödjer den nya identiteten. Det kan handla om att organisera workshops och utbildningar för att informera medarbetare om förändringarna och betydelsen av den nya identiteten.

– Medarbetare är en viktig del av varumärket och deras stöd och engagemang är avgörande för att rebrandingen ska lyckas, säger Elin.

Något hon även trycker på är vikten av att utvärdera effekterna av rebrandingen och se till att den nya identiteten verkligen har uppnått de önskade resultaten. Det kan innebära att utvärdera försäljningssiffror, kundfeedback och varumärkeskännedom. Om rebrandingen inte har gett de önskade resultaten är det viktigt att analysera varför och göra nödvändiga justeringar.

– Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en utmaning, men genomfört på ett bra sätt är det en fantastisk möjlighet att förbättra företagets image och öka intäkterna, avslutar Elin.

GET IN TOUCH

Att göra en rebranding av sitt varumärke kan vara en nödvändighet för företag som vill förnya sig, anpassa sig till nya trender eller marknader, eller helt enkelt för att förbättra sin image. På en konkurrenskraftig marknad där en stor del av försäljningen sker digitalt, är det allt viktigare att ditt varumärke har rätt uttryck för att lyckas attrahera rätt målgrupper. Men det är också en process som kräver noggrann planering och träffsäkert genomförande.

Read more


Typografins betydelse i skapandet av ett starkt varumärke

Typografins betydelse i skapandet av ett starkt varumärke

Typografin utgör en stor del av hur ett varumärke uppfattas, något som hjälper till att tydligt definiera varumärkets personlighet och positionering. Rätt val av typografi bidrar därmed till att kommunicera ditt budskap på ett effektivt sätt.

Sara Trangärd, Senior Art Director och Designer på Hello Studio, har en stor passion för just typsnitt och layout. Något hon arbetar med dagligen, i allt ifrån grafiska profiler till layout av böcker, webb eller trycksaker. Här ger hon sina bästa tips när det kommer till att välja rätt typografi till ditt varumärke.

Så väljer du rätt typografi – 5 tips

1. Förstå ditt varumärkes personlighet

Innan du börjar välja typografi, måste du förstå din varumärkes personlighet och positionering. Vad vill du kommunicera med ditt varumärke och vad är din mission? Vilka ord skulle du använda för att beskriva varumärket, som dessutom är i linje med företagets värderingar? Genom att förstå ditt varumärkes personlighet kan du välja en typografi som sticker ut och är i linje med varumärkets vision.

2. Definiera din målgrupp

För att välja rätt typografi måste du också förstå din målgrupp. Vilken typografi skulle dina kunder uppskatta att se från ditt varumärke? Hur kan du sticka ut på en konkurrenskraftig marknad? Vilken typografi skulle tala till dina kunder på ett effektivt sätt? Genom att förstå din målgrupp kan du välja en typografi som är både passande och effektiv för din kommunikation.

3. Välj en typografi som passar ändamålet

När du väljer typografi för ditt varumärke, är det viktigt att tänka på ändamålet. Brödtext bör generellt vara tydlig och lätt att läsa, både på dator, mobil och i tryckt material. Om du vill ha ett typsnitt med hög karaktär, kan det vara lämpligt att använda detta till rubriker.

4. Använd inte för många typsnitt

Att använda för många typsnitt kan vara förvirrande för dina kunder och skapa en rörig look. Försök att använda högst två eller tre typsnitt. Ett typsnitt för dina rubriker, ett för brödtexter och ett för ingresser, är exempel på hur du kan använda olika typsnitt på ett sätt som är snyggt men ändå sammanhängande. För många typsnitt kan göra det utmanande att få ett enhetligt uttryck i alla led.

5. Välj typografi som är långsiktig

Tänk långsiktigt när du väljer typografi för att säkerställa att ditt varumärke håller i många år framöver. Det innebär inte att typografin måste vara nedtonad eller sakna karaktär, men var medveten om vad som kanske bara är en trend och om uttrycket verkligen passar din långsiktiga vision.

GET IN TOUCH

Typografin utgör en stor del av hur ett varumärke uppfattas, något som hjälper till att tydligt definiera varumärkets personlighet och positionering. Rätt val av typografi bidrar därmed till att kommunicera ditt budskap på ett effektivt sätt.

Read more


Skriva för webben: Att skapa copy som engagerar och konverterar

Skriva för webben: Att skapa copy som engagerar och konverterar

Att skriva träffsäker copy för webben är en viktig del av att lyckas skapa en stark digital närvaro och profilering för ditt varumärke. På webben har du bara någon enstaka sekund på dig att fånga din målgrupps intresse, så hur ska du då tänka när du skriver copy för just digitala enheter? Här kommer våra bästa tips:

1. Skriv för din målgrupp

När du skriver copy för webben är det viktigt att du först definierar vem din målgrupp är. Vem är det som kommer besöka din webbplats eller läsa dina inlägg i sociala medier? Ha deras utmaningar och frågeställningar i åtanke när du skriver. Använd ett språk som tilltalar din målgrupp och fokusera på vad just de är intresserade av.

2. Skapa en överskådlig struktur

För att det ska vara så lätt som möjligt att läsa din text på webben, se till att skapa en överskådlig struktur. Använd rubriker, korta textstycken och punktlistor för att göra din text mer lättläst och överskådlig. Detta gör det lättare för mottagaren att hitta den information de söker efter.

3. Använd en träffsäker rubrik

En tilltalande rubrik är en viktig del för att mottagaren ska vilja fortsätta läsa din text. Rubriken ska locka till vidare läsning samt tydligt kommunicera vad din text handlar om.

4. Fokusera på fördelarna

När du skriver copy för webben ska du utgå från fördelarna av ditt erbjudande. Förklara inte bara vad ditt erbjudande är, utan även vilken nytta det gör för läsaren. Visa hur ditt erbjudande kan lösa deras utmaningar eller uppfylla deras behov.

5. Var tydlig och specifik

Försök att vara så konkret som möjligt när du beskriver ditt erbjudande eller din produkt, lämna inte utrymme för feltolkningar. Siffror och konkreta exempel kan göra att ditt erbjudande känns mer trovärdigt.

6. Använd en tydlig call to action

Vad är syftet med att du skrivit just den här copyn? Vad vill du att läsaren ska göra efter att den läst din text? En tydlig call to action är en viktig del av att skapa copy som leder till handling och konverteringar. Använd en aktiv uppmaning som ”Registrera dig här” eller ”Köp nu” för att göra det tydligt vad du vill att läsaren ska göra.

GET IN TOUCH
Att skriva träffsäker copy för webben är en viktig del av att lyckas skapa en stark digital närvaro och profilering för ditt varumärke. På webben har du bara någon enstaka sekund på dig att fånga din målgrupps intresse, så hur ska du då tänka när du skriver copy för just digitala enheter? Här kommer våra bästa tips:
Read more


Kokboken Slurp har formgivits av Sara Trangärd på Hello Studio

Kokboken Slurp har formgivits av Sara Trangärd på Hello Studio

Fotograf: Lina Eidenberg Adamo

Fotograf: Lina Eidenberg Adamo

Slurp – Bara nudlar och allt som hör till är en kokbok av författaren Dennis Yen, publicerad av Norstedts Förlag. Kokboken är inspirerad av Sydostasiens enkla kök – och inte minst av Dennis mamma. Du får lära dig alltifrån hur du gör snabbnudlar lite lyxigare, till något mer tidskrävande recept med långkok av buljonger och egengjorda nudlar. Av Norstedts Förlag fick Sara Trangärd i uppdrag att både formge och skapa illustrationer till boken.

Sara Trangärd arbetar både som digital designer och med print. Hon har en kandidatexamen i Informationsdesign och har har även gått utbildningen Communication Design på Berghs School of Communication. Sedan år 2016 har hon varit verksam som designer och arbetat både inhouse på marknadsavdelningar och på olika byrårer, under de senaste åren på Hello Studio. Hon brinner lite extra för just layout, typografi och illustration. Och därför blev hon extra glad när hon fick i uppdrag att göra kokboksformgivning för Slurp.

– Jag älskar att kombinera typografi med illustration, foto och grafiska element. Mina tankar när jag formgav boken var att innehållet skulle upplevas autentiskt, enkelt och lustfyllt att ta till sig. Harmoniska fotografier varvas med illustrationer för både instruktioner och i dekorativt syfte. Typsnittet i boken är inspirerat av formen på nudlar och färgvalen är varma, säger Sara och fortsätter:

– Det ska inte kännas krångligt att laga asiatiska nudelrätter, även om det kan finnas många olika ingredienser och nya begrepp i boken. För mig var det också viktigt att varva det lättsamma med en mer berättande ton, eftersom varje recept har en historia från Dennis bakgrund och familj.

Även om Saras hjärta klappar extra för just layout och typografi, gillar hon variationen i sitt arbete. Att ena dagen skapa bokformgivning och sitta med detaljer kring typografi till att nästa dag arbeta ur ett större perspektiv med strategier för en ny grafisk identitet, är något av det bästa hon vet.

– Jag trivs bäst när det är en variation av uppdrag och behärskar på så sätt också många olika stilar och format. För mig handlar bra design om att se det ur ett helhetsperspektiv, förstå målgruppen och att det finns en tydlig tanke bakom varje val.

GET IN TOUCH
Slurp – Bara nudlar och allt som hör till är en kokbok av författaren Dennis Yen, publicerad av Norstedts Förlag. Kokboken är inspirerad av Sydostasiens enkla kök – och inte minst av Dennis mamma. Du får lära dig alltifrån hur du gör snabbnudlar lite lyxigare, till något mer tidskrävande recept med långkok av buljonger och egengjorda nudlar. Av Norstedts Förlag fick Sara Trangärd i uppdrag att både formge och skapa illustrationer till boken.
Read more


ChatGPT: Revolutionerar hur vi kommunicerar med artificiell intelligens

ChatGPT: Revolutionerar hur vi kommunicerar med artificiell intelligens

ChatGPT är en avancerad modell för naturlig språkbehandling utvecklad av OpenAI. Den bygger på GPT-3.5-arkitekturen och är kapabel att utföra en rad olika uppgifter med naturligt språk, som språköversättning, sammanfattning av text och analys av känslor. ChatGPT har tränats på enorma mängder data, som inkluderar text från internet, böcker och andra källor, vilket gör den till en av de mest avancerade språkmodellerna som finns tillgängliga.

Den främsta fördelen med ChatGPT är dess förmåga att förstå och generera mänskliga svar i realtid. Den använder avancerade algoritmer för att analysera sammanhanget i en konversation och generera ett svar som både är relevant och korrekt. Detta gör ChatGPT till ett idealiskt verktyg för chatbots, kundsupportsystem och andra applikationer som kräver realtidkommunikation.

ChatGPT har flera unika funktioner som skiljer den från andra språkmodeller. Till exempel har den förmågan att generera långformstext, som artiklar och berättelser. Den kan också utföra logiskt resonemang och fatta beslut baserat på sammanhanget i en konversation. Dessutom har den förmågan att lära sig av sina interaktioner, vilket innebär att den kan förbättra sin prestanda över tid.

En av de viktigaste fördelarna med ChatGPT är dess mångsidighet. Den kan användas inom en rad olika branscher, inklusive hälso- och sjukvård, finans och detaljhandel. Inom hälso- och sjukvård kan den användas för att hjälpa läkare att diagnostisera patienter och rekommendera behandlingar. Inom finans kan den användas för att analysera marknadstrender och fatta investeringsbeslut. Inom detaljhandeln kan den användas för att ge personliga rekommendationer till kunder och förbättra den totala shoppingupplevelsen.

En annan fördel med ChatGPT är dess förmåga att skala upp. Den kan hantera stora mängder data och kan tränas för att utföra specifika uppgifter. Detta innebär att den kan anpassas för att möta behoven hos enskilda organisationer och kan integreras i befintliga system med lätthet.

Trots sina många fördelar är ChatGPT inte utan sina begränsningar. Till exempel kan den ha svårt att förstå sarkasm eller humor, vilket kan leda till felaktiga svar. Dessutom kan den vara mottaglig för bias, eftersom den lär sig från den data den tränas på.

Sammanfattningsvis är ChatGPT en mycket avancerad språkmodell som har potentialen att revolutionera sättet vi kommunicerar på.

GET IN TOUCH

ChatGPT är en avancerad modell för naturlig språkbehandling utvecklad av OpenAI. Den bygger på GPT-3.5-arkitekturen och är kapabel att utföra en rad olika uppgifter med naturligt språk, som språköversättning, sammanfattning av text och analys av känslor. ChatGPT har tränats på enorma mängder data, som inkluderar text från internet, böcker och andra källor, vilket gör den till en av de mest avancerade språkmodellerna som finns tillgängliga.

Den främsta fördelen med ChatGPT är dess förmåga att förstå och generera mänskliga svar i realtid. Den använder avancerade algoritmer för att analysera sammanhanget i en konversation och generera ett svar som både är relevant och korrekt. Detta gör ChatGPT till ett idealiskt verktyg för chatbots, kundsupportsystem och andra applikationer som kräver realtidkommunikation.

ChatGPT har flera unika funktioner som skiljer den från andra språkmodeller. Till exempel har den förmågan att generera långformstext, som artiklar och berättelser. Den kan också utföra logiskt resonemang och fatta beslut baserat på sammanhanget i en konversation. Dessutom har den förmågan att lära sig av sina interaktioner, vilket innebär att den kan förbättra sin prestanda över tid.

En av de viktigaste fördelarna med ChatGPT är dess mångsidighet. Den kan användas inom en rad olika branscher, inklusive hälso- och sjukvård, finans och detaljhandel. Inom hälso- och sjukvård kan den användas för att hjälpa läkare att diagnostisera patienter och rekommendera behandlingar. Inom finans kan den användas för att analysera marknadstrender och fatta investeringsbeslut. Inom detaljhandeln kan den användas för att ge personliga rekommendationer till kunder och förbättra den totala shoppingupplevelsen.

En annan fördel med ChatGPT är dess förmåga att skala upp. Den kan hantera stora mängder data och kan tränas för att utföra specifika uppgifter. Detta innebär att den kan anpassas för att möta behoven hos enskilda organisationer och kan integreras i befintliga system med lätthet.

Trots sina många fördelar är ChatGPT inte utan sina begränsningar. Till exempel kan den ha svårt att förstå sarkasm eller humor, vilket kan leda till felaktiga svar. Dessutom kan den vara mottaglig för bias, eftersom den lär sig från den data den tränas på.

Sammanfattningsvis är ChatGPT en mycket avancerad språkmodell som har potentialen att revolutionera sättet vi kommunicerar på.

Ja, denna artikel är skriven av ChatGPT. 😎

GET IN TOUCH

Elin Eriksson från Hello Studio har formgivit frimärken åt Åland Post

Elin Eriksson från Hello Studio har formgivit frimärken åt Åland Post

Åland Post är ett logistikföretag på Åland, med verksamhet som drivs från huvudkontoret beläget någon kilometer utanför Mariehamn. Av dem fick Elin Eriksson från Hello Studio i uppdrag att formge två frimärken som en del av Åland Posts Frimärksprogram 2023. ”Jag vill att frimärket ska kännas hoppfullt och ge en känsla av gemenskap och värme”, berättar Elin.

Frimärksutgåvorna från årets Frimärksprogram ges ut av Åland Post vid åtta tillfällen mellan januari och oktober i år:

– Vi bjuder på ett brett och varierat program som reflekterar aktuella och allmängiltiga ämnen. Jag är stolt att introducera fler frimärksdebuterande konstnärer än någonsin som har skapat innovativa och intressanta frimärken, säger Eivor Granberg, affärsområdeschef för Frimärken & Posttjänster.

Elin Eriksson har nyligen flyttat tillbaka till Åland efter att ha bott i Stockholm och Helsingfors i 13 år. Hon är utbildad inom konst, illustration och möbeldesign, och hon har även läst Communication design på Berghs School of Communication. Sedan 2017 är hon Design Director och en del av designbyrån Hello Studio.

– Jag har en bakgrund inom tecknande och måleri, men jobbar idag uteslutande digitalt. Jag jobbar gärna med kollageteknik där jag blandar fotografi med digitala illustrationer och fotomanipulering, och det är även den tekniken jag använt när jag tagit fram frimärkena, berättar Elin och fortsätter:

Det svåra med mitt tema kring framtid, miljö och gemenskap var att hitta en ingång på ämnet som kändes ny, och inte hamna i gamla klichéer. Det är mycket som gjorts inom det området redan och jag ville skapa något personligt och började grotta i varför det berör just mig och hur min tolkning av det ser ut.

När Elin fick förfrågan om att skapa ett frimärke var hon föräldraledig med sin dotter som då var nästan 1 år, så för Elin kändes det som en naturlig tolkning av temat, att tänka på nästa generation och hur världen kommer se ut för dem.

– De val vi gör idag kommer lämna spår i världen som de sedan ska ta över. Jag fotograferade mig själv och min dotter i profil och lät våra blickar mötas på frimärkena. På frimärket med min profil ser man en knopp skymta i bakgrunden, och de val jag gör idag ger knoppen möjlighet att blomma i framtiden. Bakom min dotters profil ser vi hur blomman slagit ut i full blom. Jag vill att frimärket ska kännas hoppfullt och ge en känsla av gemenskap och värme, säger Elin.

Elin arbetar gärna med att blanda olika tekniker och stilar och som Design Director och grafisk designer arbetar hon dagligen med att förverkliga hennes kunders visioner:

– Jag trivs bra med att ha ramar att förhålla mig till, men att sedan inom de ramarna våga utmana och skapa något oväntat ändå. Det är som en kreativ ekvation som ska lösas. Nu efter att jag fått testa på att jobba med det här lilla formatet skulle det vara kul att få ett uppdrag i motsatt format, kanske en väggmålning eller att få formge en hel utställning av något slag!

GET IN TOUCH
Åland Post är ett logistikföretag på Åland, med verksamhet som drivs från huvudkontoret beläget någon kilometer utanför Mariehamn. Av dem fick Elin Eriksson från Hello Studio i uppdrag att formge två frimärken som en del av Åland Posts Frimärksprogram 2023. ”Jag vill att frimärket ska kännas hoppfullt och ge en känsla av gemenskap och värme”, berättar Elin.
Read more